Universitaire Lab-oplossing

Universitaire laboratoriumoplossingen moeten een veilige, comfortabele en mooie laboratoriumwerkomgeving creëren. Het kantoorgedeelte is gescheiden van het laboratoriumgebied, dat wil zeggen dat er een ongecontroleerd gebied en een gecontroleerd gebied worden gevormd. De functionele gebieden van het fysisch en chemisch laboratorium omvatten voornamelijk: monstervoorbewerkingsgebied, chemische analyseruimte, instrumentanalysegebied en reagensruimte,

Universitair Lab Basisontwerp


A. Aparte kantoorruimte en proefruimte;
B. De monsterverwerkingsruimte is gescheiden van de instrumentenanalyseruimte;
C. Aparte ruimtes voor verschillende typen instrumentruimtes die elkaar kunnen hinderen;
D. Verschillende soorten monsterverwerkingskamers moeten van elkaar gescheiden zijn;
E. De organische ruimte is gescheiden van de anorganische reagensruimte;
F. Afzonderlijk brandbaar gas en niet-brandbaar gas;
G. Scheid de elektriciteit die door het instrument wordt gebruikt van andere elektriciteit;
H. Instrumenten van hetzelfde type die geen storing veroorzaken, kunnen in dezelfde ruimte worden ontworpen;
I. De instrumenten die gastoevoer nodig hebben, moeten zoveel mogelijk worden verzameld;

University Lab-oplossingsproducten

Stuur een aanvraag voor University Lab-projecten

Scroll naar boven
Scan de code