Science Lab-oplossing

Science Lab-oplossing

Het wetenschappelijk laboratorium is een complex systeemproject. Of het nu gaat om nieuwbouw, uitbreiding of renovatie, het laboratorium is niet zo eenvoudig als de aanschaf van laboratoriummeubilair. Ook is het noodzakelijk om uitgebreid na te denken over de algehele planning, redelijke indeling en grafische vormgeving van het laboratorium, evenals watervoorziening, stroomvoorziening , ventilatie, luchtzuivering, veiligheidsmaatregelen,

Science Lab-oplossing

1. Wetenschappelijk laboratoriumontwerp

Infrastructuur en basisvoorwaarden in verschillende aspecten, zoals milieubescherming. De planning en het ontwerp van het laboratorium voor productkwaliteit hebben voornamelijk betrekking op grafisch ontwerpsysteem, ontwerpsysteem met één structuur en functie, ontwerpsysteem voor watertoevoer en -afvoer, elektrisch regelsysteem, speciaal gas. Zes aspecten, waaronder de lichaamsdistributie systeem en het schadelijke gasoutputsysteem. Met selenium verrijkt productinspectielaboratorium, inspectierapport voor productkwaliteit, toezicht op productkwaliteit en inspectie-instituut,
Normen voor inspectie van productkwaliteit, inspectiebureaus voor productkwaliteit

2. Kwaliteitsbewaking van testlaboratoria
Wat het kwaliteitsmanagementsysteem betreft, omvat het laboratorium twee delen: basismiddelen en een managementsysteem. Basismiddelen zijn de materiële basis voor de werking van het managementsysteem. De testomstandigheden die het laboratorium moet hebben, inclusief professioneel en technisch personeel dat geschikt is voor de inspectiewerkzaamheden, testapparatuur en omgevingsomstandigheden die voldoen aan de inspectie-eisen. Het managementsysteem wijst verantwoordelijkheden toe aan verschillende afdelingen en aanverwant personeel volgens de organisatiestructuur die in het laboratorium is opgezet en bepaalt de verschillende processen en een complete set van het controlesysteem om inspectieprocedures en inspectiebasis te formuleren en de bovengenoemde kwaliteitsprocessen te coördineren en effectief uit te voeren

Stuur een aanvraag voor Science Lab-projecten
Scroll naar boven
Scan de code